Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme norske virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal i tillegg sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Mjøndalen Mur & Puss etterlever åpenhetsloven og har forankret arbeidet med - og overholdelse av - åpenhetsloven i styre og ledelse.

Vi vil gjennomfører aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og egen virksomhet i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vårt arbeid med åpenhetsloven vil bli utført i samarbeid med vår eier Fasadgruppen.

Som et ledd i arbeidet har Mjøndalen Mur & Puss oppnevnt en åpenhetslovansvarlig som skal ha et overordnet operativt ansvar for overholdelse av selskapets informasjonsplikt. Resultatene av vårt arbeid med åpenhetsloven er publisert i en redegjørelse fra selskapet.

Hvis du har spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på: post@mmpas.no.

 

 

Sist oppdatert 01 juli 2024