Muring

Murere i arbeid - fra RomertidenFrise fra en gravhvelving.

Generelt

I profesjonelt byggeri snakker vi her gjerne om større murkonstruksjoner i tegl eller murblokker av for eksempel Leca. Alternativt anvendes andre blokkprodukter av betong eller porebetong og vi kan også se at såkalte tørrmurer av skifer har fått sin renessanse.

Forblending
Den mest benyttede murkonstruksjonen i dag er forblendingsvegger, en murkledning forankret med bindere til en bakenforliggende, bærende, tett vegg- konstruksjon. Til forblending benyttes ofte tegl, men også murblokker eller tørrmur kan benyttes. Utvendig forblending er atskilt fra bakenforliggende konstruksjon med et drenert, svakt ventilert hulrom.

Kompakte murvegger
Til dette formål benyttes nesten utelukkende murblokker, som i seg selv utgjør en fullstendig, bærende og isolerende veggkonstruksjon (Isoblokker). Typiske områder har vært kjellervegger i boliger, innvendige skilleveggskonstruksjoner og yttervegger med spesielle krav til isolering, for eksempel i bolighus eller andre bygg hvor det er ønskelig med en pusset utvendig overflate.

Skallmurvegger
Den moderne skallmurveggen er en velisolert og klimabestandig ytterveggskonstruksjon bygget opp etter to-trinns prinsippet for klimatetting. Hulrommet isoleres med den tykkelse som den til enhver tid kreves i forskrift og alle detaljer utføres i samsvar med velprøvde og godt dokumenterte anvisninger. Indre vange vil normalt fungere som en bærende og lufttett konstruksjon. Ytre vange fungerer som utvendig kledning og klimabeskyttende værhud. Indre og ytre vange kan bestå av ulike murprodukter, for eksempel teglstein eller blokker.

Bærende murverkskonstruksjoner
Når det er et spørsmål om optimalisering i forhold til konstruktive utfordringer og hvordan murverkets egenskaper best kan utnyttes benyttes gjerne begrepet "bærende murverk". Er byggherrens spesielt opptatt av funksjonalitet, design, miljø herunder energioptimalisering, fremtidig vedlikehold, fremdrift i byggeprosessen og økonomi på kort og lang sikt kan "bærende murverk" være løsningen.

For å oppnå dette forutsettes det at utførende entreprenør setter seg sammen planleggere, prosjekterende og byggherre meget tidlig i planleggingsfasen.

Andre murkonstruksjoner
På en rekke områder benyttes mur for å bygge mindre konstruksjoner som er utviklet til spesielle formål. Her er noen eksempler: Peiser ute og inne, piper, støttemurer, trappekonstruksjoner og god gammeldags bakerovn for å nevne noe.

 

Teglproduksjon etter veggskulptur fra en grav i Tebe, 14.århundert f. Kristus

Sist oppdatert 15 desember 2021