Administrasjon

Robert Braathen

Daglig leder

906 81 225

Rune Andre Borgersen

Driftsleder

906 42 508

Lars Strøm

HR-/KS-/Prosjektleder

917 64 510

Trine Andreassen

Økonomiansvarlig

905 29 796

Line Merethe Hansen

Økonomi

907 77 866

Ingebjørg Hagen

Kontormedarbeider

908 44 821