Nyheter

Mjøndalen Mur & Puss as underleverandør til Årets Bygg i 2017:

Kåringen «Årets Bygg i 2017» fant sted under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene.

Like ved sjøen på Nesbru i Asker er det som skal være Norges mest miljøvennlige svømmehall blitt bygget.

Mjøndalen Mur & Puss as er stolt leverandør av flis og mur.

For ytterligere informasjon se link: http://www.bygg.no/article/1347328

Kurs i varme arbeider den 9. februar:

Torsdag den 9. februar avholdt Are Olimb fra Trygghet i Fokus et kurs i varme arbeider for 18 av våre ansatte og 2 ansatte fra vår underleverandør TPM Bygg as. Kurset var det tredje i rekken for våre ansatte.

Kurset ble avholdt i vårelokaler i Mjøndalen. Olimb kunne melde om ansatte som var interessert og fulgte nøye med. Det var derfor ingen overraskelse at alle bestod eksamen.

På bildet ser vi flere av kursdeltakerne under den praktiske delen av kurset.

MMP AS på yrkesmesse

Torsdag den 19. januar ble det arrangert en yrkesmesse for avgangselever på ungdomsskolene i Lier. Der var Rotary i samarbeide med skoleverket i kommunen som stod som arrangør. Tilstede var blant annet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, ordføreren i Lier samt murmester Roar Borge og lærlingene Anders Kristiansen og Joakim Skjæret fra Mjøndalen Mur & Puss as.

På bilde ser vi våre lærlinger Anders Kristiansen og Joakim Skjæret. De svarte villig på spørsmål fra interesserte elever og gjorde i følge Roar Borge en utmerket jobb med å promotere både mureryrket og Mjøndalen Mur & Puss as.

Lærlinger forbereder seg til svenneprøve.

Mjøndalen Mur & Puss as har i mange år tatt inn lærlinger. Nå for tiden er det lærlingene Alexander Cras og Thomas Brennesvik Skaug som over lengre tid har forberedt seg til svenneprøve i august måned.

Først skal de gjennom en teorieksamen på mandag den 6. juni. Går det bra er det opp til svenneprøve mandag den 22. august.

Sammen med Bjarne Austgulen fra Buskerud Fylkeskommune benyttet lærlingene sist helg til å finpusse sine ferdigheter.

Har du eventuelle spørsmål om lærlingeplass hos Mjøndalen Mur & Puss as med mere kontakt HR-/Prosjektleder Lars Strøm på telefon 917 64 510..

Kurs i varme arbeider

Torsdag den 19. mai avholdt Are Olimb fra Trygghet i Fokus kurs i varme arbeider for 20 av Mjøndalen Mur & Puss sine ansatte. Kurset er ett av totalt 3 kurs i varme arbeider som bedriften har planlagt i år.

Kurset ble avholdt i bedriftens lokaler i Mjøndalen. Olimb kunne melde om en motivert forsamling som fulgte nøye med.

HR-/Prosjektleder Lars Strøm sier at vi har et omfattende kursprogram i år og det er moro å se at vi får gjennomført det i en hektisk periode der vi ellers har mange store og krevende oppdrag

Bedre på brannsikringsarbeider - Kurs i branntetting

Fredag den 11. mars satte 25 av våre medarbeidere ned på skolebenken for å lære mere om branntetting.
Sigurd Husum og Cecilie Nystrøm fra firma Protecta hadde tatt turen til våre lokaler for å holde et kurs i branntetting.
Kurset gav opplæring i lovverk, brannteori og tegningsforståelse og ikke minst utførelse av korrekt branntetting, brannisolering og brannmaling i forhold til gitte krav i forskjellige byggeprosjekter.
HR/Prosjektleder Lars Strøm uttaler «Som firma er vi opptatt av å tilfredsstille gjeldende krav samtidig som vi ønsker å løfte vår samlede kompetanse på flere fagområder. Dette kurset er bare ett av mange tiltak for å oppnå dette».
Har du eventuelle spørsmål, kontakt Lars Strøm på telefon 917 64 510.

Økt kompetanse - 18 mann på truckførerkurs

Mandag den 22. og tirsdag den 23. februar ble det avhold teorikurs for truckførere i våre lokaler for våre ansatte. Totalt 18 mann fra Mjøndalen Mur & Puss as satte seg på skolebenken for en gjennomgang av teori og praksis.

Kursleder Odd Johannessen opplyser at det var en lydhør og oppmerksom gjeng som møtte til kurs. Etter gjennomgang av teori var det opp til skriftlig eksamen, der samtlige bestod.

30 mann på stillaskurs - ref. ny stillasforskrift

  Det var vanskelig å finn en ledig parkeringsplass foran lokalene til Mjøndalen Mur & puss den 11. februar. Totalt 30 mann stilte på stillas- og småverktøykurs.
Odd Johansen fra Dolphin Shipping as var engasjert for å holde stillaskurs i henhold til ny stillasforskrift. I følge Johansen var det en meget motivert gjeng som stilte for å lære både teori og praksis. Først fikk kursdeltakerne en teoretisk gjennomgang av regelverket. Etter flere timer på skolebenken var det ut for å praktisere det en hadde lært. Med hjelp fra interne ressurser Erik Carlsen og Bjørn Olav Sørum fikk all prøvd seg på å praktisere det en hadde lært.
«Det er utrolig viktig å kurse våre ansatte i alt arbeide som kan medføre en fare. Det viktigste er å øke kompetansen og kunnskapene til våre ansatte slik at vi unngår skader av noen art samtidig som vi også hele tiden skal tilfredsstille myndighetenes krav» uttaler HR-/Prosjektleder Lars Strøm.
På lageret holdt Runar Pedersen kurs for oppmerksomme tilhørere om mulige farer ved håndholdte verktøy. Som en av kursdeltagerne uttalte «Det Runar ikke kan om verktøy er ikke verdt å vite».

Mjøndalen Mur & Puss as - Bedre på brannsikringsarbeider med sertifisert brannmontør

  Prosjektleder Roar Borge deltok på brannmontørkurs på Gardermoen den 4. og 5. februar.
Passiv brannsikring og brannseksjonering og celleinndeling blir gjort for å beskytte liv og verdier, i hjem, på arbeidsplasser og i skoler.
Vi i Mjøndalen Mur & Puss as ønsker å stadig bli bedre og er derfor opptatt at vi som firma har den rette kompetansen. Prosjektleder Roar Borge deltok derfor nylig i et intensivkurs i passiv brannsikring av bygninger i regi av Polyseam as. Kurset gav opplæring i lovverk, brannteori og tegningsforståelse og spesielt fokus på teoretisk og praktisk utførelse av korrekt branntetting, brannisolering og brannmaling i forhold til gitte krav på de enkelte byggeprosjekter.
Kurset ble avsluttet med en eksamen, der bestått eksamen ga sertifikat som brannmontør.
Roar uttalte etter gjennomført kurs «Det har vært 2 meget interessante dager der vi har lært mye. Nå ser jeg frem til at ytterligere 20 av mine kollegaer skal på skolebenken, slik at vi får en større og bredere kompetanse i firmaet innen brannsikring»