Ankers Hage

Sted: Drammen

Totalentreprenør: Consto Øst

Type: Leiligheter

Arbeid: Tegl og puss

Sist oppdatert 07 januar 2022