Kommunegården

78059183 (3)

Sted: Sandvika

Totalentreprenør: Strøm Gundersen

Type: Totalrenovering kontorbygg

Arbeid: Tegl muring 

Sist oppdatert 03 januar 2024