Terminal 3 Flesland

Sted: Flesland, Bergen

Tiltakshaver: Avinor

Type: Nybygg, terminalbygg lufthavn

Arbeid: Murarbeider

Sist oppdatert 07 januar 2022