Celmenskvartalet

91631226

Sted: Oslo

Gjennomføring/Prosjektledelse: Vedal Prosjekt

Type: Boliger og næring

Arbeid: Mur og puss av Porebetong

Sist oppdatert 03 januar 2024