GrevrudTorget

Sted: Oppegård

Totalentreprenør: Kruse Smith Eiendom

Type: Bolig og næring

Arbeid: Mur og tegl

Sist oppdatert 07 januar 2022