Schweigaards gate 40 - 46

Sted: Oslo

Totalentreprenør: JM Entreprenør

Type: Boliger, næring

Arbeid: Mur og puss

Sist oppdatert 07 januar 2022