Villa Capjon

Sted: Drammen

Totalentreprenør: Consto Øst

Type: Leiligheter

Arbeid: Teglmuring og Puss

Sist oppdatert 07 januar 2022