Dr Juells Park

Sted: Kongsvinger

Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld

Type: Boligprosjekt

Arbeid: Murarbeider

Sist oppdatert 07 januar 2022