Veritas Have

Sted: Høvik

Byggherre: Profier

Hovedentreprenør: Bundebygg

Arbeid: Mur og tegl

Sist oppdatert 09 juni 2022